Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm süreçlerde; başta otomotiv müşterilerimiz olmak üzere çalıştığımız sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı, 

Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,

 Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

 Başlanan her projeyi zamanında ve istenen kalitede eksiksiz tamamlamayı,

 İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

 Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Odak noktamız, müşterilerimizin güvenebileceği bir şirket olma beklentisini karşılayabilmektir.
Bu rolü yerine getirmek için nitelikli işgücümüz en büyük değerimizdir.
kalite1
kalite2
Daha iyi üretkenliğe ulaşmak, iş gücümüz ve satıcılarımız hakkındaki bilinci sürekli artırmak ana hedefimizdir.

Sadece bu hedefe ulaşarak, maliyetlerimizi düşürerek rekabet edebilir, müşteri ve yasal gereklilikleri yerine getirmeye devam edebiliriz.
kalite3
kalite4
mersan-ISO-9001